Gisteren is bekend geworden dat de gemeente Zoetermeer toch de eerder toegezegde subsidie voor het Buytenpark Theater gaat verstrekken.

Eerder dreigde er een eind te komen aan een traditie van meer dan twintig jaar, maar uiteindelijk heeft het College van Burgemeester en Wethouders het eerdere besluit geen subsidie meer te verstrekken teruggedraaid. Daarmee kan theater- en evenementenbureau Storytellers toch verder met de musical Jeanne d’Arc, de vogelshows De valk van Orleans, de SpookTour Buytenpark en de Musical-Sing-A-Long.

”We danken iedereen voor de steunbetuigingen die we de afgelopen week mochten ontvangen, vanuit Zoetermeer, vanuit de rest van het land en van pers en politiek. Op naar een schitterende zomer!”, aldus Sebastiaan Smit van Storytellers.