Vrijdag 3 juni werd het coalitieakkoord van de gemeenteraad Zoetermeer gepresenteerd. Een akkoord op hoofdlijnen met ruimte voor de raad om inbreng te hebben op diverse punten. Ingezet wordt op veiligheid (meer BOA’s), minder sociaal huurwoningen en het sluiten van Museum De Voorde. Over het afval wil de gemeente na het vernietigende referendum in gesprek met inwoners om te horen hoe restafval kan worden verminderd.

Op woensdag 8 juni werden die nieuwe wethouders geïnstalleerd