Het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om huurders van gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke grond dit jaar een forse korting te geven op de huurprijs. De verhoging van de huurprijs zou daarmee in 2023 niet hoger uitpakken dan 6,5%. De gemeenteraad neemt hierover eind maart / begin april een besluit.

Begin dit jaar verhoogde de gemeente Zoetermeer de huurprijzen van het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke grond op basis van de consumentenprijsindex. Deze verhoging van de huur, volgens de lopende contracten, betekent voor veel huurders een verhoging van de huur. Voor de meeste huurders zelfs een verhoging van 14,5%.

Wethouder Marijke van der Meer (Vastgoed): ‘We ontvingen signalen dat de reguliere huurverhoging voor 2023 voor de meeste huurders wel erg hoog is en dat zij – zeker na de coronajaren en de inflatie – daardoor in de problemen dreigen te komen. Het college, in het bijzonder wethouder financiën Jan Iedema, heeft gekeken wat we voor onze huurders kunnen doen. De nu voorgestelde tijdelijke korting op de huurprijs betekent dat de huurverhoging in heel 2023 voor alle huurders niet hoger uitpakt dan 6.5%.’

Forse tegemoetkoming

De tijdelijke korting op de huurprijs is een forse tegemoetkoming van de gemeente Zoetermeer. In totaal gaat het om een bedrag van € 750.000,-.

Niet van tafel

De oorspronkelijke verhoging van de huurprijs is met de tijdelijke tegemoetkoming niet van tafel. Aan het eind van dit jaar worden de huurprijzen weer geïndexeerd. Wethouder Van der Meer: ‘Daar kunnen we nu nog niet op vooruitlopen. De gemeente heeft zelf te maken met een stijging van de kosten van het vastgoed van gemiddeld 24%. Met deze tegemoetkoming hebben huurders een jaar langer de tijd om de stijgende lasten op te vangen door bijvoorbeeld de organisatie aan te passen, energie- en kostenbesparende maatregelen te nemen en/of prijzen te verhogen.’