Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) heeft een prachtig bedrag van maar liefst 54.764,03 euro opgehaald met de campagne “doneer je energiecompensatie”. Met die campagne werd een oproep gedaan aan Zoetermeerders om de energiecompensatie van 190 of 380 euro te doneren aan SunZ, als zij dat geld konden missen.

Wethouder armoedebeleid Bouke Velzen maakte het eindbedrag maandag bekend. “Ik ben trots op onze stad, want dit bedrag laat zien dat we naar elkaar omkijken in tijden van crisis. SunZ is een betrouwbare partner die veel goeds doet in Zoetermeer, en ik weet zeker dat zij met dit geld in vele levens een verschil kunnen maken. En dat is helaas hard nodig”.

Eindopbrengst hoger dan gedacht
SunZ-bestuursvoorzitter Ben Wigman hoopt bij aanvang van de campagne dat er 15.000 euro opgehaald zou worden. Maar onder meer de kerken bleken bereid om tot donaties bij hun leden op te roepen. “Dit eindbedrag is een mooie erkenning. Het feit dat we zoveel betrokken burgers hebben die op deze manier iets voor hun stadsgenoten willen betekenen en ons als stichting daarin vertrouwen, raakt mij. We zijn alle donateurs, ondernemers en kerken in Zoetermeer zeer dankbaar voor hun giften.”

Sanne ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 was zichtbaar blij met de uitkomst van de campagne. “In deze actie toont de samenleving in Zoetermeer zich enorm solidair met de mensen die het nodig hebben. Fonds 1818 draagt daar graag aan bij.”

Fonds 1818
Naast de inbreng van de kerken en ondernemers, heeft ook Fonds 1818 een grote donatie gedaan. Het fonds liet eerder weten de opbrengst van de campagne te verdubbelen tot een maximaal bedrag van 25.000 euro. Die verdubbeling is al verwerkt in het eindbedrag. Fonds 1818 zet zich in voor een regio waarin bewoners elkaar zoveel mogelijk opzoeken. Waar mensen samenkomen en samenwerken, is er meer begrip en verdraagzaamheid. Dit leidt tot meer onderlinge betrokkenheid, waardoor mensen zich minder snel buitengesloten voelen. Kijk op fonds1818.nl voor meer informatie.

OVER STICHTING URGENTE NODEN ZOETERMEER (SunZ)
Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) ondersteunt inwoners van de gemeente Zoetermeer die dat nodig hebben. Vooral als wettelijke regelingen niet of niet tijdig voldoende ondersteuning geven: dus in situaties waarin mensen tussen wal en schip dreigen te raken. Een klein bedrag kan dan het verschil maken tussen een uitzichtloze situatie en de draad weer oppakken. SunZ is actief om mensen dat financiële duwtje in de rug te geven. SunZ biedt via de aanvraag van hulpverleners drie mogelijkheden voor financiële ondersteuning aan mensen die in financiële nood verkeren: een gift van het Noodfonds, het overnemen van schulden via het Sociaal Leenfonds Zoetermeer en in urgente situaties het geven van Supermarktbonnen.

Met het opgehaalde eindbedrag kunnen er veel mensen en (eenouder)gezinnen geholpen worden, waardoor de stichting snel kan voorkomen dat er nog meer financiële problemen en/of schulden bij de cliënten ontstaan. Want schrijnende verhalen zijn er al genoeg en die hopen we juist mede door het afbetalen van een rekening te voorkomen of te verminderen. Via samenwerkende hulpverleners komen de aanvragen binnen en we zagen de afgelopen maanden al dat de voorschotnota’s qua bedragen zo erg omhoog waren geschoten, dat mensen daardoor andere rekeningen ineens niet meer konden betalen.

 

IMGL3970

IMGL3982