Het college van B&W en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben een nieuwe overeenkomst getekend om de noodopvang in de voormalige gevangenis op de Rokkeveenseweg 50 voorlopig aan te houden.

In de voormalige gevangenis aan de Rokkeveenseweg worden sinds 9 februari 2022 500 kansrijke asielzoekers en statushouders opgevangen. Het COA heeft aangegeven dat er een dringend tekort is aan opvangplaatsen, en vroeg in augustus 2022 om langer gebruik te maken van de noodopvanglocatie in Zoetermeer. Ook vroeg het COA om een lege vleugel van het complex in gebruik te nemen, om zo het aantal beschikbare bedden uit te breiden. De gemeente begrijpt dat er sprake is van crisissituatie in de opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd moet ook de buurt ruimte zien om de Zoetermeerse noodopvang langer aan te
houden.

Met omwonenden en ondernemers is daarom op 22 september 2022 een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie georganiseerd. Ook is het COA-verzoek op 17 oktober 2022 met de gemeenteraad besproken in een wensen- en bedenkingenprocedure. Deze gesprekken vormden de basis voor de onderhandelingen met het COA voor een nieuwe overeenkomst. Afgesproken is om de noodopvang met 130 plekken uit te breiden tot
een maximum van 630 bedden.

De gemeente heeft regelmatig met het COA contact over de noodopvang en de situatie in de
buurt.

 

IMG_2780

IMG_2743

IMG_2776

IMG_2753

IMG_2785

IMG_2132