De gemeente Zoetermeer, alle middelbare scholen in Zoetermeer, het MBO Rijnland, de Politie en het Openbaar Ministerie ondertekenden op donderdag 23 maart 2023 het nieuwe convenant schoolveiligheid.

Een convenant waarmee wordt ingespeeld op onveilige situaties op de scholen en het voorkomen van escalaties en criminaliteit onder jongeren. In het convenant zijn nieuwe afspraken vastgelegd over de samenwerking op het gebied van de veiligheid op scholen, het zorgvuldig uitwisselen van informatie en het handelen bij calamiteiten.

Het voorkomen van onveilige situaties en het voorkomen en verminderen van crimineel en ongewenst gedrag van jongeren vormen het belangrijkste doel van het convenant.

“Veilig zijn en je veilig voelen op school is belangrijk voor een fijne schooltijd en goede prestaties”, geeft burgemeester Michel Bezuijen aan. “Met dit convenant bekrachtigen we de gezamenlijke inzet van de gemeente, scholen en veiligheidsdiensten voor veilige scholen. Denk aan de veiligheid in en rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, leerlingenzorg en omgaan met criminaliteit”.

Samenwerking De Zoetermeerse scholen die zijn aangesloten bij het convenant schoolveiligheid zijn: het Alfrink College, het Erasmus College, De Keerkring, Kentalis, Lucas Onderwijs (Praktijkcollege, Picasso Lyceum en het Motion Beweeg College) MBO Rijnland, ONC Clauslaan, ONC Parkdreef en het Pleysier College. Afgevaardigden van deze scholen ondertekenden het convenant samen met de Politie, het Openbaar Ministerie en namens de gemeente Zoetermeer burgemeester Michel Bezuijen (veiligheid) en wethouder Marijke van der Meer (jeugd en onderwijs).

De ondertekening vond plaats in het Praktijkcollege Zoetermeer. Met de scholen in het basisonderwijs worden ook afspraken gemaakt.

 

Foto: Patricia Munster.
(van links naar rechts): Dhr. Ensing (gemeente Zoetermeer), Wethouder Van der Meer, Mevr. Baartman (Kentalis), Dhr. Wolthuis (Lucas Onderwijs), Dhr. Pronk (Politie), Mevr. Van Beek (ONC Clauslaan), Dhr. Laenen (Unicoz), Mevr. Assenberg (Alferink College), Burgemeester Bezuijen, Dhr. Rot (Erasmus College), Mevr. Sterk (gemeente Zoetermeer), Mevr. Gorissen (De Keerkring) en Dhr. Van Velzen ONC Parkdreef).