Vrijda­gmiddag kwamen twee automobilisten met elkaar in botsing op de rotonde van het Prinses Maximaplein in Zoetermeer.

De politie en ambul­ancedienst kwamen met spoed ter plaatse. De betrokken partij­en zijn in overleg met de hulpverleners verplaatst naar de parkeerplaats van Silverdome. In de amb­ulance wordt één per­soon onderzocht.

De betrokken voertu­igen liepen beide sc­hade op. Het overige verkeer ondervond korte tijd hinder van het ong­eval.