Op 26 april 2023 kregen maar liefst vijftien Zoetermeerders een Koninklijke onderscheiding vanwege hun jarenlange vrijwillige en bijzondere inzet voor de samenleving. De Zoetermeerders werden verrast in het Stadstheater. Traditiegetrouw reikte de burgemeester Michel Bezuijen deze lintjes uit op de dag voor Koningsdag tijdens de jaarlijkse Algemene Gelegenheid, ook wel de Lintjesregen genoemd.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Namens Zijne Majesteit de Koning benoemde burgemeester Bezuijen dertien Zoetermeerders tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A. Aalderink | Al veertig jaar is de heer Aalderink penningmeester van de Stichting Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf. Dit is een doveninstituut in Jordanië voor dove en doofblinde kinderen. Ook stond hij aan de wieg van de oprichting van Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid-Holland en stond hij van 2002 tot 2006 bekend als het eerste dove gemeenteraadslid van Nederland. Daarnaast gaf hij veertien jaar voorlichting bij MEE Rotterdam en sinds 2017 maakt de heer Aalderink deel uit van de Toegankelijkheidsraad Zoetermeer.

 

De heer G. Bettenhaussen | Meneer Bettenhaussen zet zich al tientallen jaren in voor de kerk. Samen met zijn echtgenote vervult hij een zeer actieve rol binnen de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Zuid en haar voorgangers. Hij helpt volop mee met het opknappen en onderhouden van Zoetermeerse kerken, is al bijna dertig jaar hulpkoster en draagt bij aan tal van andere bijzondere projecten. Zo helpt hij onder andere mee met het maandelijkse maaltijdproject en steekt al jarenlang de handen uit de mouwen tijdens de vakantieweken voor deelnemers die extra zorg nodig hebben.

 

De heer D. Bhikhari | Het Corbulo College in Voorburg kent geen geheimen voor de heer Bhikhari. Hij werkte hier namelijk tot aan zijn pensionering als conciërge. Daarnaast zet hij zich al meer dan vijfendertig jaar actief in om de leefbaarheid en veiligheid van zijn buurt te bevorderen. Sinds 2017 vervult meneer Bhikhari de rol van gastheer in het Westeinde Ziekenhuis van het Haaglanden Medisch Centrum.

 

De heer I. Feeke | Al meer dan vijfentwintig jaar doet de heer Feeke er alles aan om de weidevogels te beschermen. Vanaf 1997 was hij vijf jaar lang coördinator bij de Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam. Sinds 2010 behoort meneer Feeke ook tot de vrijwilligers van de Zoetermeerse wijktuin Broekweg en buurttuin Zoete Aarde. Ook bij het Voedselbuurtbos in de Nieuwe Driemanspolder speelt meneer Feeke een grote rol.

 

De heer F. van Ipenburg | De heer Van Ipenburg is al meer dan 30 jaar een zeer actief vrijwilliger van de Contact Oud-Mariniers Schietvereniging Zoetermeer. Hij houdt zich onder andere bezig met elektriciteits- en loodgieterswerk, allerhande onderhoudstaken en zelfs het repareren van defecte wapens. Daarnaast neemt de heer Van Ipenburg al meer dan twintig jaar actief deel aan het militair ceremonieel tijdens de 4-mei-herdenking.

 

Mevrouw J. Kruithof-Damming | Mevrouw Kruithof-Damming zet zich al jarenlang in voor anderen. Zo ondersteunde ze als regio hoofd van team Bevolkingszorg bij rampen, crises en evacuaties. Daarnaast is ze ook teamleider bij het burgernetwerk Ready 2 Help en ze zit al twintig jaar in de ledenraad van het Rode Kruis. Ook hielp mevrouw Kruithof-Damming vanaf 1995 vele jaren mee in de ouderraad van de scholen van haar kinderen, maakte ze deel uit van het organisatiecomité van de viering van de Internationale Vrouwendag in Zoetermeer en was ze actief betrokken bij wandelgroep De Woudlopers.

 

Mevrouw J. Maes-Keulders | Sinds 2001 is mevrouw Maes-Keulders actief als vrijwilliger. Dat begon bij het Rode Kruis. Ze gaat op bezoek bij ouderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken en ze draagt wekelijks een steentje bij de in de soos in woonzorgcentrum De Morgenster. Mevrouw Maes-Keulders is nog steeds erg actief als vrijwilliger en helpt bij Palet Welzijn volop bij de activiteiten.

 

De heer T. Slagter | Vanaf 1981 trad de heer Slagter op als koster van zijn protestantste gemeente. Hij hielp mee om de gymzaal aan het Kerkenbos om te bouwen tot een volwaardige kerk: De Oase. Sindsdien trad de heer Slagter op als coördinator van de kosterdiensten, maakte de roosters en onderhield de contacten met de predikanten. Daarnaast zit hij in de redactie van de wekelijkse wijknieuwsbrief én is hij sinds halverwege de jaren negentig zeer actief bij het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN).

 

Mevrouw M. van Tienen-Van der Knaap | Bijna dertig jaar was mevrouw Van Tienen-Van der Knaap wijkhoofd bij de collectes van het KWF Kankerbestrijding. Ook coördineerde en organiseerde ze de inzamelingsactie in de wijk en is ze nog steeds actief als collectant. Ook is mevrouw van Tienen-Van der Knaap sinds tien vrijwilliger bij de Wereldwinkel en is ze sinds 2012 actief bij het Zoetermeerse Koor De Paradijsvogels. Daarnaast stond mevrouw Van Tienen-Van der Knaap als vrijwilliger aan de wieg van de oprichting van peuterspeelzaal Pinkeltje en is ze al tien jaar controleur bij het verkeersexamen van scholieren.

 

Mevrouw C. van Veen-Bosman | Verpleeghuis Vivaldi kan al sinds 2006 rekenen op de vrijwillige en enthousiaste inzet van mevrouw Van Veen-Bosman. Zij is elke week van de partij in het zorgcentrum en ontfermt zich over de bewoners. Ook De Zonnebloem heeft gedurende zestien jaar op de hulp van mevrouw Van Veen-Bosman kunnen rekenen. Zij zat in het bestuur, ging bij mensen op bezoek en organiseerde activiteiten.

 

Mevrouw C. Veringa-Meijer | Al drieëntwintig jaar staat zij klaar voor anderen. Van 2000 tot 2010 was mevrouw Veringa-Meijer overblijfmedewerkster op basisschool De Baanbreker. Hierna heeft zij zes jaar als vrijwilliger bij Palet Welzijn gewerkt. Eerst op de revalidatieafdeling voor patiënten die een herseninfarct hebben gehad en vervolgens heeft zij zich nog twee jaar ingezet voor mensen in hun laatste levensfase. Sinds 2014 is mevrouw Veringa-Meijer actief als gastvrouw bij het Stadstheater en dit combineert ze sinds 2021 met haar rol als mantelzorger.

 

De heer P. van Wingerde | Zo’n vijfendertig jaar is de heer Van Wingerde al actief als vrijwilliger in het Zoetermeerse sportleven. Hij nam tot twee keer toe de functie van voorzitter van voetbalvereniging FC Zoetermeer voor zijn rekening. Ook was hij volop betrokken bij de Unie van Vrijwilligers Zoetermeer. Sinds 2006 is meneer Van Wingerde als voorzitter dag en nacht bezig met De Meerbloem. Deze sportrevalidatievereniging werd tijdens het Sportgala van Zoetermeer uitgeroepen tot meest maatschappelijke sportaanbieder van het seizoen 2020/2021.

 

Mevrouw M. De Zwart-Buijs | Mevrouw De Zwart-Buijs zet zich al gedurende vijfentwintig jaar in als vrijwilliger. Aan het eind van de afgelopen eeuw kwam de Stichting Gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten, Siloah, op haar pad. Ook is mevrouw De Zwart-Buijs al ruim twintig jaar actief bij de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten en sinds 2017 secretaresse bij het Comité Vrouwenbonden. Daarnaast is zij ook zeer betrokken bij de vakantieweken voor ouderen en mensen met een beperking, hielp ze tien jaar lang bij de voedselbank van de Gereformeerde Gemeente en sinds 2021 maakt mevrouw De Zwart-Buijs deel uit van het team van de kringloopwinkel van het christelijk ontmoetingscentrum Het Kompas.

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Namens Zijne Majesteit de Koning benoemde burgemeester Bezuijen twee Zoetermeerders tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M. Estourgie-Berk | De verdiensten van mevrouw Estourgie-Berk hebben betrekking op de medische wereld. Namelijk op de wijze waarop Groep B Streptokokken (GBS) kunnen worden bestreden. Dit is een belangrijke infectieziekte onder pasgeborenen. In 1999 richtte mevrouw Estourgie-Berk, samen met andere ouders, de Stichting Ouders van Groep B Streptokokkenpatiënten op. Mevrouw Estourgie-Berk heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording van de risico’s van GBS-infecties. Dit deed en doet ze onder andere door volop betrokken te zijn bij de website voor (aanstaande) ouders, het maken van voorlichtingsmaterialen, het verzorgen van de telefonische informatielijn en het organiseren van informatiebijeenkomsten.

 

Mevrouw M. Jap-A-Joe | Vorig jaar was mevrouw Jap-A-Joe precies dertig jaar in dienst bij de instantie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, genaamd William Schrikker. Sinds kort is mevrouw Jap-A-Joe actief bij Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie opereert in hetzelfde werkveld. Mevrouw Jap-A-Joe draagt op een heel waardevolle wijze bij aan het welzijn van vele jongeren en jongvolwassenen. Als jeugdbeschermer staat voor haar de veiligheid van het kind voorop.