Samen met de gemeente onderzoekt SnowWorld of het mogelijk is om hun activiteiten uit te breiden. Het plan van SnowWorld bestaat uit de komst van een uitbouw van Adventure Valley met kabelbaan (zip-line), een hotel, kinderspeeltuin, reguleren van parkeerruimte en verbouwing van het huidige pand. Met deze uitbreiding willen zij het hele jaar bezoekers een aantrekkelijk programma bieden.

Praat mee via doemee.zoetermeer.nl

Vanaf 10 mei zijn de plannen van SnowWorld in te zien op het online participatieplatform van de gemeente via doemee.zoetermeer.nl en kunnen alle inwoners de plannen inzien en een reactie geven. Dit kan tot en met 31 mei. De reacties worden meegenomen in het vervolg.

Bewonersbijeenkomst 9 mei

Op dinsdag 9 mei vond een bijeenkomst plaats over de uitbreidingsplannen van SnowWorld. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben hier per brief een uitnodiging voor ontvangen. Zo’n honderd inwoners en andere belanghebbenden waren hierbij aanwezig. SnowWorld lichtte hun plannen toe en de gemeente vertelde over het haalbaarheidsonderzoek en de verdere planning. De aanwezige bewoners en belanghebbenden kregen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over de plannen en hun vragen te stellen. Het verslag van deze bijeenkomst is vanaf 12 mei te vinden op doemee.zoetermeer.nl.

Vervolg

Verderop dit jaar komen er nog twee bijeenkomsten waarin SnowWorld en de gemeente verder in gesprek gaan met de bewoners en andere belanghebbenden over de plannen van SnowWorld.

Het haalbaarheidsonderzoek naar de plannen van SnowWorld wordt naar verwachting eind 2023 afgesloten.