Vanaf aanstaande maandag is het voor auto’s weer onmogelijk om te rijden over de busbaan op de Vierde Stationsstraat. Het was een aantal weken mogelijk om de busbaan als sluiproute te gebruiken omdat het obstakel in de busbaan naar beneden was gebracht vanwege herstelwerkzaamheden na een aanrijding. Ondanks de geslotenverklaring en aanwezige verkeersborden, maken veel automobilisten gebruik van de busbaan.

De bussluis is echter niet op deze hoeveelheden verkeer ingericht en direct omwonenden ondervinden hinder van dit sluipverkeer. Inmiddels is de bussluis hersteld. Dit betekent dat vanaf maandag 22 mei de bussluis alleen toegankelijk is voor busverkeer en voertuigen met een ontheffing.

Inzet verkeersregelaars

Om deze veranderde situatie veilig en vlot te laten verlopen staan er vanaf 22 mei t/m 24 mei verkeersregelaars bij de bussluis. Deze verkeersregelaars houden toezicht op de situatie en controleren of voertuigen beschikken over een geldige ontheffing. Voertuigen zonder een geldige ontheffing worden teruggestuurd en moeten de geldende omleiding volgen.