‘Buytenhout, voor wie van buiten houdt, krijgt een doorstart

 

 In de Nieuwe Driemanspolder hebben de wethouders van de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft en de directeur van Staatsbosbeheer hun handtekening gezet onder de nieuwe intentieovereenkomst voor Buytenhout. Hierin staat een aantal doelen beschreven waar de komende periode aan wordt gewerkt. 

 

Buytenhout is een groot gebied met ruimte voor natuur en recreatie. Het ligt tussen Pijnacker-Nootdorp, Delft en Zoetermeer en bestaat uit verschillende delen, zoals het Buytenpark, het Westerpark, de Nieuwe Driemanspolder, De Balij, het Bieslandse Bos, de Dobbeplas en de Delftse Hout. Sinds 2009 werken de gemeenten en Staatsbosbeheer samen om van al deze gebieden één groot groengebied te maken, genaamd Buytenhout. 

 

Belang van Buytenhout

Door de groei van de steden is er steeds meer vraag naar groen en plekken om te ontspannen. Buytenhout wordt stapsgewijs versterkt. Recent is de Nieuwe Driemanspolder toegevoegd in de reeks groengebieden van Buytenhout. “Dit gebied trok al direct grote hoeveelheden vogels en wordt volgens de Vogelbescherming nu al herkend als ‘snoepje onder de vogelkijkgebieden’ van Zuid-Holland.” vertelt wethouder Marijke van der Meer. “Door gezamenlijk op te blijven trekken behouden en versterken we dit belangrijke gebied voor natuur en ontspanning tussen onze steden.” 

 

Het is mooi, maar het wordt nog beter

De partijen hebben aangegeven samen te blijven werken aan dit gebied. Zo worden er eenduidige entrees gerealiseerd en wordt er gekeken naar het versterken van de verbindingen tussen het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Ook worden de leefgebieden van soorten versterkt, zodat dieren en insecten zich makkelijker kunnen verplaatsen door het gebied heen. Verder krijgt de recreatie in het gebied op termijn een gevarieerd en aantrekkelijk recreatief routenetwerk met bijbehorende voorzieningen. 

 

Groen voor en tussen steden

Buytenhout biedt ruimte voor recreatie in het groen. Tegelijkertijd beschermt het de natuur door de creatie van verschillende zones in het gebied. Biodiversiteit en klimaatverandering worden meer dan voorheen meegenomen in de plannen voor de ontwikkeliingen


Foto: Esther fotografeert