Zoetermeer, 11 september 2023. De prognose is dat er dit jaar 681 nieuwe woningen worden opgeleverd in Zoetermeer. Het hoogste aantal sinds jaren. Dit blijkt uit recente woningbouwcijfers.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het aanjagen van de woningbouw. “Het verminderen van het woningtekort is en blijft een prioriteit. Doel van dit college is minimaal 3.000 nieuwe woningen deze bestuursperiode.” stelt wethouder stedelijke ontwikkeling Jan Iedema. “Het woningtekort loopt op. Deze woningen zijn keihard nodig.”

De gemeente presenteert ieder half jaar cijfers over de woningbouw in Zoetermeer. “Dit jaar verwachten we 681 opgeleverde woningen. Een ongekend aantal. In het afgelopen decennia niet eerder gerealiseerd.” vult wethouder wonen Ronald Weerwag aan. “Met 878 geplande woningen volgend jaar en meer dan 1.800 voor 2025-2026 heb ik er vertrouwen in dat we dit aantal kunnen halen.”

In 2019, 2020, 2021, 2022 en het eerste half jaar van 2023 zijn 1.958 woningen opgeleverd en 534 woningen gesloopt. In totaal staan ruim 4.500 te bouwen woningen op de planning voor de jaren 2023-2031. De gemeente streeft op de lange termijn naar een evenwichtige balans tussen sociale huur, particuliere huur en koopwoningen.

“De bouwopgave is niet zonder uitdagingen.” beseft ook wethouder Weerwag. “De marktomstandigheden zijn enorm veranderd.” Door hogere inflatie, rente en bouwkosten zijn budgetten niet altijd meer afdoende. Ook de woningmarkt zelf is afgekoeld. Daarnaast blijft het voor de gemeente een uitdaging om benodigde specialisten te vinden. “Hierdoor kunnen projecten onder druk komen te staan en vertraging oplopen.”