Tijdelijke afsluiting Europatunnel

Vanaf maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober is de Europatunnel in beide richtingen afgesloten. Er worden onderhoudswerkzaamheden aan de afwateringsroosters uitgevoerd. Verkeer wordt omgeleid via de bovenzijde van de tunnelbak, namelijk de Europaweg. Weggebruikers die via de Europaweg reizen, moeten rekening houden met vertragingen. Of zij kunnen een alternatieve route overwegen om de verkeersdrukte te omzeilen.

Tijdelijke afsluiting deel Australiëweg

Na de afsluiting van de Europatunnel volgt op vrijdagavond 20 oktober om 20:00 uur de afsluiting van een deel van de Australiëweg. Vanaf de kruising met de Van Aalstlaan tot aan de Nieuwe Hoefweg wordt tot maandag 23 oktober 06:00 uur aan het asfalt gewerkt. Hou hierbij rekening met omleidingen.