Zoetermeer groeide in korte tijd van een dorpsgemeenschap met nog geen 10.000 inwoners tot een samenleving met meer dan 128.000 inwoners. Het is een stad die nooit stil staat. Een stad van ontwikkeling. Ook nu werken we aan het Zoetermeer van straks. Dat doen wij graag samen met alle inwoners van Zoetermeer. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om mee te praten over deze ontwikkeling tijdens ‘Zoetermeerders in gesprek’ op woensdag 27 maart en dinsdag 14 mei van 19:00 tot 21:30 uur in de Pop-Up Expo ONS Zoetermeer.

‘Zoetermeerders in gesprek’
De stad staat de komende jaren voor grote uitdagingen als het gaat om thema’s zoals wonen, mobiliteit, energie, gezondheid, economie en voorzieningen. De keuzes van nu hebben invloed op de stad van straks. Tijdens ‘Zoetermeerders in gesprek’ gaan inwoners en gemeente met elkaar in gesprek over deze thema’s. Aanmelden kan via www.zoetermeer.nl/rsz

Datum/tijd:      Deel 1: woensdag 27 maart 19:00 tot 21:30 uur
Deel 2: dinsdag 14 mei 19:00 tot 21:30 uur

Locatie:           Pop-up Expo ONS Zoetermeer, Stadhuisplein 21 Zoetermeer.

Stadmakers
De gemeente organiseert ‘Zoetermeerders in gesprek’ samen met een aantal Stadmakers uit Zoetermeer. Dit zijn enthousiaste inwoners die graag hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Zoetermeer. Meer informatie over Stadmakers is te vinden op www.schatbewakers.nl.

Visie Zoetermeer 2040 en de Ruimtelijke Strategie

‘Zoetermeerders in gesprek’ is één van de activiteiten die plaatsvindt om inwoners te betrekken bij het opstellen van de Ruimtelijke Strategie. Deze strategie is de ruimtelijke vertaling van de Visie Zoetermeer 2040. De strategie geeft richting aan voor het gebruik en de ontwikkeling van de ruimte om ons heen, met als doel een geordende, functionele en aantrekkelijke leefomgeving te creëren die voldoet aan de behoeften en wensen van de samenleving. Het betrekken van de samenleving is dan ook essentieel gezien de waardevolle inzichten en bijdragen die dit kan opleveren. Op www.zoetermeer.nl/rsz is alles te vinden over de Ruimtelijke Strategie, het proces en de planning.

Niet in de gelegenheid deel te nemen?

Iedereen die niet in de gelegenheid is om deel te nemen op 27 maart en 14 mei kan altijd een keer binnenwandelen bij de tijdelijke Pop-Up Expo ONS Zoetermeer – toen, nu en straks. De expo is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. Lees meer hierover op www.zoetermeer.nl/rsz