Disclaimer

Algemene bepalingen:

  1.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de redactie van Focus op Zoetermeer is het absoluut niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te gebruiken.
    2. Op de website van Focus op Zoetermeer is de grootste zorg besteed aan de betrouwbaarheid van alle teksten en bijbehorende foto’s. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Focus op Zoetermeer behoudt zich te allen tijde het recht voor om foto’s en video’s van de webpagina te verwijderen, teksten aan te passen of te verwijderen zonder dit te melden of enige opgaaf van redenen.
    3. Alle aan Focus op Zoetermeer geleverde beelden zijn in hand van de redactie en de redactie plaatst deze beelden op hun website. Ook na beëindiging van overeenkomsten (of enigzins andere afspraken) tussen fotografen/freelancers en de redactie blijven de beelden met bijhorende nieuwsberichten staan. Op eisen om beelden te verwijderden wordt niet ingegaan.
    4. Focus op Zoetermeer alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie en media via internet alsmede technische storingen.

Februari 2019